A budoucnost ...

Moderní obec na jižním okraji Olomouce, s veškerou dobudovanou infrastrukturou, místními komunikacemi, chodníky a cyklostezkami, s fungující a dostatečnou hromadnou dopravou, se školkami a školou alespoň na úrovni prvního stupně, s obchodem, s poštou, s bankomatem a ostatními službami, s kulturním a sportovním vyžitím, s ochrannou přírody, vody a zeleně, a s překonanou magickou hranicí jedno tisíce místních obyvatel.