10.2. 2023 Tradiční sportovní ples 

v Hospůdce na hřišti


1.4. 2023 Uklidˇme Česko - Nedvězí


1.4. 2023 Velikonoce v Nedvězí 

- tradice, která žije

Chtěli bychom připomenout tradici malování kraslic hanáckým vzorem a tradičním způsobem - formou dílniček. Bude také připraven menší velikonoční jarmark s nabídkou ručně vyráběných ozdob. Zájemci se mohou také zúčastnit kurzu pletení pomlázek. Všichni návštěvníci dílniček a jarmarku se také doví informace o velikonočních tradicích na Hané a zvláště pak přímo v Nedvězí. Některé z nich jsou totiž stále živé - např. nedvězské "hrkání" školou povinných chlapců v pravidelné době, kdy "zvony odlétají do Říma" po 3 dny před Velikonocemi. Chtěli bychom také obnovit trochu pozapomenutou tradici, kdy se nosilo "líto" - zelenou ratolest zdobenou barevnými pentlemi, květy a barevnými skořápkami. "Lítečko" nosí děvčata na Květnou neděli s přáním po domech.


29.4. 2023 Pálení čarodějnic 

Součástí akce bude průvod čarodějnic s košťaty, skládání vatry a následné zapálení ohně s postavou čarodějnice. Při akci proběhnou také různé soutěže nejen pro děti, ale také pro dospělé, nedílnou součástí bude také menší večerní taneční zábava. 24.6. 2023  Nedvězské slavnosti

Tradiční Nedvězské slavnosti se budou konat v sobotu, 24.6. 2023. Přivítejme spolu prázdniny a čas dovolených. Podrobný program bude upřesněn.