TOM Tuři Olomouc

Turistický oddíl, který již dlouhá léta působí v Olomouci. Klubovnu najdete přímo v Nedvězí na ulici Jilemnického. Členy turistického oddílu jsou děti z nejbližšího okolí - Nedvězí, Slavonína, Nemilan a také z Bystročic. 

Vedoucím je paní Soňa Rokytová. Pod jejím skvělým vedením se děti a mládež účastní nejen pravidelných schůzek - každý pátek od 16h do 18h - ale také nejrůznějším akcím v průběhu celého roku. V rámci své asociace jsou to turistické závody,  víkendové pobyty a pobyty děti během školních prázdnin nebo příměstské tábory. 

Dále se účastní mnoha charitativních aktivit - Třikrálová sbírka, Běh pro Světlušku, charitativní jarmarky. Jsou také spoluorganizátory kulturních akcí v Nedvězí nebo Nemilanech - Nedvězské slavnosti, velikonoční a vánoční dílničky, Mikulášská nadílka apod.

Každá z družinek turistického oddílu má dále svého vlastního vedoucího (dle věku dětí - od 5 do 15 let). Děti se věnují různým aktivitám - sport, turistika, výroba různých drobností - např. ozdob. Získávají také praktické dovednosti - orientace v terénu i na mapě, vázání uzlů, poznávání značek apod.

https://turi.tomici.cz/