Ulice Kolmá

Po několika letech příprav se finální realizace povrchu dočkala ulice Kolmá.

Oprava stavidla na rybníku

Nedvězský rybník se dočkal opravy stavidla, čímž dojde k větší zádrži vody a vyšší hladina v rybníku bude mít pozitivní vliv na spodní vody v lokalitě. Reagujeme tak na celorepublikové aktivity o zadržení více vody v krajině.


Připravovaný přechod

Čištění a oprava rybníka

Ulice Rybniční zkolaudována

     Po téměř čtyřměsíční rekonstrukci byla dne 2.10.2018 slavnostně zkolaudována ulice Rybniční. Výsledkem je nová komunikace, chodníky a infrastruktura.

     Kolaudace proběhla za účasti náměstků primátora, p. Martina Majora a p. Filipa Žáčka.

Průběh rekonstrukce ulice Rybniční

          Na konci června je rozběhly stavební práce na rekonstrukci ulice Rybniční s odbočkou k místnímu obchodu s termínem dokončení  9/2018. Omlouváme se občanům za dočasné problémy související se samotnou stavbou, ale s vidinou čistého a kulturního příjezdu a přístupu k nemovitostem.

          Po dokončení rekonstrukce budeme usilovat o dořešení a dotažení ostatních problémů. které jsou v ulici Rybniční, ale které právě probíhající projekt neřeší. Především se jedná o předělání stávajícího veřejného osvětlení do roviny s novou komunikací, sjednocení osvětlovacích lamp, kdy nyní je na ulici Rybniční a přilehlých ulicích Kolná, V Polích, Soví a Větrná na pět druhů těchto lamp. V neposlední řadě budeme usilovat a řešit přípravu chodníku od samoobsluhy směrem k rybníku, který nynější projekt nezahrnuje.

Připravovaná rekonstrukce ulice Rybniční

          V letošním roce, předpokládaný termín zahájení 6/2018 by měla proběhnout dlouho plánovaná a očekávaná kompletní rekonstrukce ulice Rybniční a navazující ulice za obchodem.

          Věříme, že tento, již několikrát odložený termín bude dodržen a splněn.


Cyklostezka Nedvězí - Bystročice

         Po územním řízení bylo již zahájeno stavební řízení ve věci novostavby stezky pro cyklisty spojující obec Bystročice a Nedvězí u Olomouce. Cyklostezka je navržena v délce 1,83 km v šířce 2,5 m s asfaltobetonovým povrchem.

        Věříme, že i tato investice se dočká brzké realizace.

                                     Zahájeno stavební  řízení

                                     Územní řízení

                                       Situační výkres