Nové posezení

Ochoz rybníka se konečně dokončuje


Výstavba chodníku k sokolovně

                Přechodná úprava provozu na ulici Jilemnického

Plánované opravy a investice 2018-2022

Nová propusť přes potok Romza na ulici Prašná

Ulice Kolmá

Po několika letech příprav se finální realizace povrchu dočkala ulice Kolmá.

Oprava stavidla na rybníku

Nedvězský rybník se dočkal opravy stavidla, čímž dojde k větší zádrži vody a vyšší hladina v rybníku bude mít pozitivní vliv na spodní vody v lokalitě. Reagujeme tak na celorepublikové aktivity o zadržení více vody v krajině.


Připravovaný přechod

Čištění a oprava rybníka

Ulice Rybniční zkolaudována

     Po téměř čtyřměsíční rekonstrukci byla dne 2.10.2018 slavnostně zkolaudována ulice Rybniční. Výsledkem je nová komunikace, chodníky a infrastruktura.

     Kolaudace proběhla za účasti náměstků primátora, p. Martina Majora a p. Filipa Žáčka.

Průběh rekonstrukce ulice Rybniční

          Na konci června je rozběhly stavební práce na rekonstrukci ulice Rybniční s odbočkou k místnímu obchodu s termínem dokončení  9/2018. Omlouváme se občanům za dočasné problémy související se samotnou stavbou, ale s vidinou čistého a kulturního příjezdu a přístupu k nemovitostem.

          Po dokončení rekonstrukce budeme usilovat o dořešení a dotažení ostatních problémů. které jsou v ulici Rybniční, ale které právě probíhající projekt neřeší. Především se jedná o předělání stávajícího veřejného osvětlení do roviny s novou komunikací, sjednocení osvětlovacích lamp, kdy nyní je na ulici Rybniční a přilehlých ulicích Kolná, V Polích, Soví a Větrná na pět druhů těchto lamp. V neposlední řadě budeme usilovat a řešit přípravu chodníku od samoobsluhy směrem k rybníku, který nynější projekt nezahrnuje.

Připravovaná rekonstrukce ulice Rybniční

          V letošním roce, předpokládaný termín zahájení 6/2018 by měla proběhnout dlouho plánovaná a očekávaná kompletní rekonstrukce ulice Rybniční a navazující ulice za obchodem.

          Věříme, že tento, již několikrát odložený termín bude dodržen a splněn.


Cyklostezka Nedvězí - Bystročice

         Po územním řízení bylo již zahájeno stavební řízení ve věci novostavby stezky pro cyklisty spojující obec Bystročice a Nedvězí u Olomouce. Cyklostezka je navržena v délce 1,83 km v šířce 2,5 m s asfaltobetonovým povrchem.

        Věříme, že i tato investice se dočká brzké realizace.

                                     Zahájeno stavební  řízení

                                     Územní řízení

                                       Situační výkres