Svoz odpadu 2022

Svoz odpadu provádí Technické služby města Olomouce ve stanovených termínech. Podrobné informace o svozu        odpadu najdete na stránkách www.tsmo.cz

Každý, kdo má zájem o dodatečné objednání nádob na tříděný odpad (papír, plast) se může obrátit na              Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí,        Mgr. Petr Swaczyna,  tel.: 588 488 335,  email: petr.swaczyna@olomouc.eu